Behandling

Jeg ser enkelte patienter med langvarige smerter i privat regi. Er du interesseret i en konsultation er du velkommen til at rette henvendelse. Det kan både være en vurdering af dine smerter eller en del af et behandlingsforløb. En konsultation består af en uddybende samtale om dit smerteproblem og smerternes betydning for dig. Du vil herefter blive undersøgt og derefter vil vi sammen lægge en plan for det videre forløb. Du skal være indstillet på at behandlingen ofte involvere patientundervisning og coaching i hvad du selv kan gøre og kun i mindre grad briksbehandlinger.

Pris: 500,-/time