Behandling

Jeg ser enkelte patienter med langvarige smerter i privat regi. Er du interesseret i en konsultation er du velkommen til at rette henvendelse. Det kan både være en vurdering af dine smerter eller en del af et behandlingsforløb. En konsultation består af en uddybende samtale om dit smerteproblem og smerternes betydning for dig. Du vil herefter blive undersøgt og derefter vil vi sammen lægge en plan for det videre forløb. Du skal være indstillet på at behandlingen ofte involvere patientundervisning og coaching i hvad du selv kan gøre og kun i mindre grad briksbehandlinger.

Pris: 500,-/time

 

Smerteoplæg

Jeg holder faglige oplæg og foredrag om smerte og smerterelaterede emner fx. smerte og søvn. Kontakt mig for yderligere information og priser.

 

Tidligere undervisningsopgaver:

Fysioterapeut uddannelsen, UCN Nordjylland

Benefit Fysioterapi Dronninglund

Årsmøde for talepædagoger (tinnitus)

Fyraftensmøde Danske Fysioterapeuter

Frederikshavn Kommune: Træningscenter Phønix samt SOSU personale i forløbet “værktøjskassen”.